Miluješ mě? Pojisti si mě!

Autor: Kateřina Slámová 17. prosinec 2022

Zampi je tlapka. Spojení všech těch, kdo věří, že domácí mazlíčci dělají svět lepší. Podání tlapky je symbolem životního přátelství se zvířecím přítelem v krásných i těžkých chvílích. Právě proto tady je Zampi.

Důvody, proč chtít pojištění veterinární péče psa - Zampi

 • Pojištění platí u jakéhokoliv veterináře
 • Pojistíme vašeho psího parťáka i ve věku 9 let
 • Zdravotní kastrace psa/feny se spoluúčastí již od 1000 Kč
 • Cenu pojištění neovlivní plemeno ani velikost psa
 • Uhradíme nutnou hospitalizaci až do doby 14 dnů
 • 2× odstranění zubního kamene do výše 2000 Kč se spoluúčastí 500 Kč
 • Pojistit psa je snadné, nemusíte nikam chodit, vše zvládnete rychle na telefonu: 777 070 890 nebo emailem: pojisteni@zampi.cz

Má smysl mého mazlíčka pojišťovat?

Ano, má. Zdravotní pojištění zvířete s jasnými podmínkami dává majiteli jistotu, že v případě zdravotních potíží nebude muset řešit otázku neočekávaných finančních výdajů, které bývají vysoké. Pojištění je o pokrytí nečekaných výdajů. Jedná se o vytvoření bezpečné rezervy, kterou doufáte, že nebudete muset nikdy využít. Pojištění zvířete je ochrana proti špatným scénářům, které mohou nastat.

Sjednáním Zampi pojištění se lze vyhnout i tzv. “ekonomické eutanázii”. Zatímco eutanázie je nejsnazší možná cesta pro vašeho mazlíčka, jak ukončit jeho život v případě vážné nemoci, ekonomická eutanázie se týká ukončení jeho života z důvodu, že jeho majitel si nemůže dovolit léčbu. Sjednáním Zampi pojištění se jí dokážete vyhnout.

Proč pojistit štěně? Není lepší pojistit až dospělého psa?

Žádná z pojišťoven neproplatí náklady na léčbu problému, který vznikl před pojištěním. Proto je důležité pojistit psa co nejdříve, aby léčba byla pojišťovnou krytá. V ideálním světě vaši mazlíčci zůstávají zdraví do doby, než dosáhnou pokročilého věku. Přibližně u 25 % všech psů se v průběhu života objeví nádorové onemocnění. V případě, že si pořídíte určitou rasu, může se toto riziko zvětšit.

Pět nejčastějších diagnóz:

 • zánět dělohy
 • nádorová onemocnění kůže
 • nádorová onemocnění mléčných žláz
 • zánět ucha
 • traumatická poranění kůže

Co všechno pojištění pokrývá?

Pojištění pokrývá náklady na veterinární léčbu psa, účelně a neodkladně vynaložené náklady vzniklé v příčinné souvislosti s:

 • s akutním onemocněním
 • s prvotním propuknutím onemocnění, které je následně diagnostikováno jako chronické, za předpokladu, že se předtím u psa neprojevilo
 • s úrazem chovaného psa

Pojištěny jsou náklady na:

 • veterinární výkony
 • použitý materiál
 • nutnou hospitalizaci

Jak starého psa mohu pojistit?

Psy lze pojistit již od 6 měsíců věku, horní hranicí pro možnost pojištění je věk 9 let. Pro starší pejsky již bohužel nelze sjednat nové pojištění.

Mohu stále navštěvovat svého veterináře?

Ano, můžete, volba veterináře je zcela na vás. Zampi pojištění platí u jakéhokoliv veterináře.

Na jakou dobu pojištění sjednávám?

Pojistnou smlouvu lze sjednat minimálně na 12 měsíců, maximální doba pojištění činí 25 let.

Co když udělám při zadávání údajů omylem chybu?

Není to problém, dejte nám vědět, kde se stala chyba a vše napravíme.

Je pes pojištěn i mimo území ČR?

Není, pojištění platí pouze na území ČR. Pro případ cesty za hranice ČR si ho můžete připojistit, připojištění pak platí na území celé Evropy.

Co je čekací doba a proč je ve smlouvě?

Čekací doba je období, kdy nemůžeme proplatit žádný nárok. Jde o dobu 30 dnů od sjednání pojištění do jeho prvního uplatnění v případě akutní nemoci a 3 dny v případě úrazu. Čekací doba je nástroj, který omezuje spekulativní uzavírání pojištění a tím zlevňuje pojištění pro všechny poctivé majitele.

Jaké jsou výluky v pojištění, na co se pojištění nevztahuje?

 1. Pojištění se nevztahuje na tyto náklady veterinární léčby:
  1. vzniklé při použití psa k vojenským nebo obdobným účelům,
  2. vzniklé při závodech a soutěžích všeho druhu, včetně přípravy na ně, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak,
  3. vynaloženou v důsledku příčiny, ke které došlo před počátkem pojištění,
  4. vynaloženou v souvislosti s léčením chronických onemocnění, s výjimkou případu uvedeného v čl. 2, odst. 1 b),
  5. dědičných nebo vrozených vad,
  6. preventivního charakteru, např. preventivní veterinární prohlídky, očkování, čipování a tetování,
  7. související s porodem a zmetáním, kosmetickými zákroky a vadami neohrožujícími život,
  8. v případě nutné hospitalizace, jejíž délka přesahuje dobu 14 dnů,
  9. vynaloženou na potravu pojištěného psa, včetně veterinářem stanovené dietní potravy.
 2. Pojištěny nejsou náklady související se smrtí nebo utracením a náklady za předepsanou medikaci homeopatických přípravků a léčiv.
 3. Pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé v důsledku porušení předpisů o veterinární péči nebo v důsledku zákroku, který provedla osoba bez oprávnění k výkonu veterinárně léčebné nebo léčebně preventivní činnosti.
 4. Z pojištění nevzniká právo na pojistné plnění za následné újmy všeho druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk) a vedlejší výdaje (např. náklady vynaložené v souvislosti s dopravou psa k ošetření, náklady na dopravu veterinárního lékaře, apod.)

Hradí pojištění preventivní péči?

Ano, Zampi pojištění, co se týče prevence, hradí odstranění zubního kamene. Můžete ho uplatnit 2× za dobu pojištění, a to do výše 2000 Kč se spoluúčastí 500 Kč za jeden úkon.

Mohu pojistit psa při služebním nebo sportovním výkonu nebo canisterapeutickém výcviku?

Psy využívané k vojenským nebo obdobným účelům pojistit nelze.

Lze pojistit pracovního psa ve smyslu:

 • asistenčního psa,
 • canisterapeutického psa,
 • záchranná brigáda kynologů,
 • horská služba.

Jak nahlásit škodní událost?

Škodní událost nahlaste přímo na: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Nahlášení je možné těmito čtyřmi způsoby:

 • na klientské lince ČPP - (+420) 957 444 555
 • prostřednictvím online formuláře na stránkách ČPP - www.cpp.cz
 • osobně na kterékoliv pobočce ČPP či regionálním ředitelství
 • na listinném oznámení škodní události zaslaném na kontaktní adresu ČPP:
  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
  OLPU MO
  P.O.BOX 28
  664 42 Modřice

Je omezen počet pojistných událostí za rok?

Počet pojistných událostí za rok není nijak omezen, je limitován pouze výší zvolené pojistné částky, která je hranicí pojistného plnění pro daný rok. V případě potřeby lze po dohodě s pojistitelem vyčerpaný limit obnovit do původní výše doplacením základního ročního pojistného zvýšeného o přirážku ve výši 50 %.

Mohu pojistit psa, který není úplně zdravý?

Ano, můžete. Pojištění se v tomto případě ale nevztahuje na léčbu onemocnění a zranění, která vznikla před počátkem pojištění.

 

 

Autor: Kateřina Slámová
Kateřina Slámová Jsem velká milovnice všech zvířátek.
Další články autora

Mohlo by Vás také zajímat

Nový pejsek v rodině s dětmi

Nový pejsek v rodině s dětmi

Pořízení mazlíčka

Autor: Matouš Barel

13. květen 2020

Seznamování je úspěšně za námi, ale učení není zdaleka konec. Právě nyní přichází ta zábavná část, díky které budou mít děti možnost rozvinout naplno svůj vlastní potenciál a naučit ...

Jak zjistit, že je pes ve stresu

Jak zjistit, že je pes ve stresu

Soužití a bezpečnost

Autor: Matouš Barel

14. květen 2020

Není vždy jednoduché poznat, že se pes necítí komfortně a vykazuje známky stresu nebo úzkosti - speciálně pokud jste adoptovali dospělého nebo staršího psa a víte toho o něm málo. A ...

Když váš pejsek zestárne

Když váš pejsek zestárne

Soužití a bezpečnost

Autor: Kateřina Nová

14. květen 2020

Proč je přepočet "jeden lidský rok = sedm let psích" zcela špatný a jak ho tedy správně přepočítat? Stáří sebou nese nevratné změny, se kterými je potřeba počítat a připravit na ně s...

Ještě nemáte přidaného svého mazlíčka?

To je škoda. Jakmile mazlíčka přidáte, naleznete zde všechny potřebné informace, důležité funkce a skvělé služby.

Karta mazlíčků Karta mazlíčků